Kategorija: Blog

18. 07. 2017.

11. Devz Meetup Varaždin

6. srpnja u Varaždinu se održao Devz Meetup na kojem je jedan od predavača bio i PI konzultant Hrvoje Gabelica a osvrt na meetup na PI blogu donosi vam Krešimir Varnica, konzultant u Business Analytics odjelu!   Ideja da Poslovna inteligencija sudjeluje na Devz Meetupu izrodila se kao i sve najbolje stvari sasvim slučajno. Pri jednom posjetu Varaždinu saznao sam od organizatora da bi voljeli čuti nešto više o IBM Watson tehnologiji ali nemaju pravog predavača za tu temu. &nbs...

Čitajte dalje »

13. 07. 2017.

Facebook Data Analytics

Poznato je da je Facebook u svojim početcima bio namijenjen isključivo studentima sveučilišta na Harvardu koji su tim putem mogli međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije. Kasnije se Facebook proširio na druge fizičke i pravne osobe i odavno prestao biti samo socijalna mreža za razmjenu privatnih poruka i postova. Velika većina tvrtki danas koristi ovu socijalnu mrežu između ostalog i za podršku poslovanju.

Čitajte dalje »

13. 06. 2017.

Tableau Software 10.3 – pobošljano analitičko iskustvo

Na blogu skladištenje.com objavljen je članak Hrvoja Gabelice, konzultanta i voditelja Tableau User  Grupe Zagreb u kojem možete doznati koje su to funkcionalnosti koje donosi nova nadogradnja Tableau Software-a 10.3   Data driven alerts Ovo je funkcionalnost koja se dugo čeka kod svih analitičkih alata. Tableau Server vam omogućava da na određenom grafu odredite neki prag (treshold) za neku mjeru i Tableau Server vam automatski šalje mail ukoliko mjera pređe taj pra...

Čitajte dalje »

17. 03. 2017.

IFRS15=MSFI15=Prihodi po ugovorima s kupcima

IFRS (eng. International Financial Reporting Standards) predstavlja skup financijskih standarda koji definiraju pravila za pripremanje, priznavanje i prezentaciju računovodstvenih stavki subjekata. Navedene standarde potpisuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (eng. International Accounting Standards Board –IASB), a na našem su tržištu mnogima poznatiji pod nazivom MSFI, odnosno Međunarodni standardi financijskoj izvještavanja.

Čitajte dalje »

06. 03. 2017.

Kako analizirati podatke u odjelu ljudskih resursa? Studija slučaja predviđanja odlazaka koristeći IBM Watson Analytics

Konzultant Poslovne inteligencije, Hrvoje Gabelica objavio je još jedan odličan članak na službenom blogu Poslovne inteligencije, koji se bavi pitanjem mogu li se podaci iskoristiti za predviđanje odlazaka ljudskih potencijala iz tvrtke? Hrvoje je ovaj put koristio IBM Watson Analytics, analitički alat koji predstavlja cloud rješenje i omogućuje brzu vizualizaciju podataka. Podaci iz dana u dan postaju “crno zlato” i dolazi do trenda korištenja analitičkih alata u svim odjelima...

Čitajte dalje »