Analiza i vizualizacija podataka u Microsoft Power BI

 1. Datum 21. 11. 2018. – 22. 11. 2018.
 2. Vrijeme 09:00 – 17:00
 3. Cijena Na upit
 4. Prijavite se

Na tečaju “Analiza i vizualizacija podataka u Microsoft Power BI” dobit ćete temeljno razumijevanje mogućnosti Power BI alata te ćete proći kroz sve korake izrade izvještaja, od spajanja na različite izvore podataka, dodavanja jednostavnih izračuna, transformaciju podataka, izradu vizualizacija i nadzornih ploča i u konačnici samo korištenje napravljenih izvještaja.

opis edukacije

Na edukaciji „Analiza i vizualizacija podatka u Microsoft Power BI“ steći ćete temeljno razumijevanje o mogućnostima Power BI alata te ćete proći kroz sve korake izrade izvještaja, od spajanja na različite izvore podataka, dodavanja jednostavnih izračuna, transformaciju podataka, izradu vizualizacija i nadzornih ploča i u konačnici samo korištenje napravljenih izvještaja. Ova edukacija temeljena je na dugogodišnjoj praksi konzultanata Poslovne inteligencije.

Microsoft Power BI edukacija kombinira teorijska predavanja, demonstracije praktičnih vježbi, ali i samostalan rada u alatu.

KOME JE NAMIJENJEnA EDUKACIJA?

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranima koji koriste podatke u svakodnevnom poslu i koji žele naučiti najbolje prakse vizualizacije i analize podataka u Microsoft Power BI. Osnove rada na računalu su preduvjet za ovu edukaciju.

Sadržaj edukacije:

Dan 1

 • Što je Power BI?
 • Pregled funkcionalnosti Power BI
 • Spajanje na izvore podataka
  • Upoznavanje s izvorima podataka koji se mogu koristiti u Power BI
  • Direct query ili Import podataka? Odabir načina pristupa podacima
  • Spajanje na Excel
  • Spajanje na bazu podataka
  • Ručni unos podataka
 • Dohvat, čišćenje i priprema podataka
  • Transformacija tipova podataka
  • Filtriranje podataka
  • Zamjena vrijednosti podataka
  • Dodavanje i brisanje kolona
  • Kreiranje hijerarhija
  • Kreiranje mjera i kalkulacija
 • Kreiranje modela podataka
  • Kreiranje relacija
  • Kombinacija više izvora podataka

Dan 2

 • Kreiranje vizualizacija
  • Tablični prikaz podataka
  • Vizualizacija kroz grafove
  • Dodavanje novih vizualizacija
  • Filtriranje podataka
  • Drill down – Drill up
 • Korištenje DAX funkcija
 • Objavljivanje i korištenje izvještaja
  • Objavljivanje izvještaja na Power BI portal
  • Pregledavanje izvještaja kroz Power BI portal
  • Power BI Mobile
  • Power BI Web

Ostali termini edukacije

 • 21.11.2018. – 22.11.2018
 • 12.12.2018 – 13.12.2018

 1. Prijavite se
 2. Imate pitanje?

Prijava na edukaciju

Imate pitanje o ovoj edukaciji?