SQL za napredne korisnike

 1. Termin sljedeće edukacije Na upit
 2. Cijene edukacije
 3. Pošaljite upit

Edukacija SQL za napredne korisnike je osmišljena kako bi nadogradila postojeće znanje SQL-a s naprednijim funkcionalnostima u svrhu optimizacije rada i korištenja naprednijih funkcionalnosti SQL-a. Edukacija pokriva napredno korištenja SQL servera s temama viewova, indeksa te triggera, čime se poboljšavaju performanse i ugrađuju mehanizmi automatizacije.

Edukacija SQL za napredne korisnike je osmišljena kako bi nadogradila postojeće znanje SQL-a s naprednijim funkcionalnostima u svrhu optimizacije rada i korištenja naprednijih funkcionalnosti SQL-a.

Edukacija pokriva napredno korištenja SQL servera s temama viewova, indeksa te triggera, čime se poboljšavaju performanse i ugrađuju mehanizmi automatizacije. Nakon toga polaznici prolaze kroz common table expressione, window funkcije, podupite, funkcije i procedure, podupite, rad sa stringovima, rad s datumskim tipom podataka i pivot funkciju.

Cjelokupne vježbe će se odvijati na Microsoft SQL Server bazi podataka, lideru na tržištu bazi podataka zadnjih deset godina, a znanje naučeno na ovoj edukaciji možete primjeniti na bilo koju drugu bazu podataka (Oracle, MySQL, PostgreSQL, Amazon Redshift, Google Big Query).

KOME JE NAMIJENJENA EDUKACIJA I KOJA JE RAZINA ZNANJA POTREBNA?

Edukacija je namijenjena svih korisnicima koji posjeduju osnovna znanja SQL-a i rada s bazom podataka, a žele ih poboljšati kako bi optimalno koristili bazu i podatke. Poznavanje gradiva iz edukacije Uvod u SQL je neophodna za savladavanje gradiva ove edukacije.

SADRŽAJ EDUKACIJE

 • MODUL 1: Rad s View-ovima (pogledima)

U ovom modulu naučit ćete što su pogledi, kao se stvaraju, mijenjaju i njihove tipične scenarije korištenja u sustavima.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 2: Rad s trigger-ima

U ovom modulu naučit ćete što su triggeri, gdje se mogu koristiti unutar baze podataka te različite scenarije implementacije. Pokrit će se svi oblici triggera, sintaksa rada s njima te tipični oblici korištenja.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 3: Korištenje indeksa

Ovaj modul pokriva korištenje indeksa, kako se kreiraju, njihovu svrhu i primjenu. Bit će prikazana podloga rada s njima (B-stabla), različiti oblici indeksa i osnovne strategije indeksiranja u bazama podataka.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 4: Korištenje podupita

Kroz ovaj modul polaznici će ovladati korištenjem podupita, sintaksom pisanja podupita i optimizacije te kroz praktične primjere obuhvatiti principe korištenja podupita i njihove tipične primjene.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 5: Korištenje Common Table Expressions (CTE) naredbi

Ovaj modul pokriva područje korištenja common table expressions, napredne funkcionalnosti koja omogućava rad s hijerarhijama i rekurzijama. Kroz modul prikazat će se sintaksa pisanja svih tipičnih primjena CTE te prikazati njihova paralela s podupitima.

 • Praktične vježbe 
 • MODUL 6: Korištenje pohranjenih procedura (stored procedures)  i funkcija

Kroz ovaj modul polaznici će ovladati radom s pohranjenim procedurama i funkcijama, pri čemu će biti naglasak na razlici u implementaciji i korištenju te njihove primjene u bazama podataka.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 7: Rad sa string tipovima podataka

U ovom modulu posebni naglasak postavlja se na rad sa stringovima, njihovim načinom zapisa, ugrađenim funkcijama za rad sa stringovima te tipičnim problemima s kojima se korisnici mogu susresti.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 8: Rad s datumskim tipovima podataka

Modul pokriva rad s datumskim tipovima podataka, koji često stvaraju probleme korisnicima tijekom rada. Pored funkcija za rad s njima, poseban osvrt daje se na najčešće greške i probleme koji se pojavljuju prilikom korištenja datumskog tipa podataka.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 9: Prozorske (window) funkcije

Ovaj modul obuhvaća rad s prozorskim funkcijama, koje omogućuju raspodjelu podataka prema ključevima u okvire i primjenu funkcija nad njima. Polaznici će ovladati sintaksom prozorskih funkcija, nakon čega će biti prikazani tipični primjeri korištenja.

 • Praktične vježbe
 • MODUL 10: Korištenje Pivot funkcija

Kroz modul bit će prikazano korištenje pivot funkcije, jednog od najkorištenijih principa za analitiku nad podacima. Modul obuhvaća uvod u koncept pivotiranja, sintaksu pisanja PIVOT upita, specifičnosti korištenja samog upita te tipične scenarije korištenja.

 • Praktične vježbe

Odaberite model edukacije koji je prilagođen vašim poslovnim potrebama

Naš cjenovni model je fleksibilan, stoga plaćate točno ono što trebate.

Javna edukacija

3600.00 KN + PDV

Pridružite se interaktivnim edukacijama u predefiniranim terminima uz podršku iskusnog trenera. Naučite znanja i vještine iz područja analize podataka koje možete odmah primijeniti. u svom poslovanju.
 • • Uključena edukacijska računala
 • • Grupe do 10 polaznika
 • • Pristup edukacijskim materijalima
 • • Uključena kava/voda/ručak
 • • Podrška od strane trenera nakon edukacije

Zatražite više informacija