Piše: Maja Gečević / 17. 03. 2017.

IFRS15=MSFI15=Prihodi po ugovorima s kupcima

IFRS (eng. International Financial Reporting Standards) predstavlja skup financijskih standarda koji definiraju pravila za pripremanje, priznavanje i prezentaciju računovodstvenih stavki subjekata. Navedene standarde potpisuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (eng. International Accounting Standards Board –IASB), a na našem su tržištu mnogima poznatiji pod nazivom MSFI, odnosno Međunarodni standardi financijskoj izvještavanja.

Na službenom blogu Poslovne inteligencije objavljen je izvrstan članak mlađeg konzultanta u Data Management odjelu, Marka Tadića pod nazivom “IFRS15=MSFI15=Prihodi po ugovorima s kupcima“.  IFRS15, koji će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2018., a utvrđuje pravila za izvještavanje kako bi se korisnicima pružile korisne  informacije o prirodi, količini, vremenu i neizvjesnosti prihoda i novčanih tokova koji proizlaze iz ugovora s kupcima.

 

Misija i vizija IFRS 15 standarda

Financijsko izvještavanje važno je uskladiti s odredbama IFRS-a radi podizanja razine vjerodostojnosti financijskih izvještaja, postizanja usporedivosti financijskih izvještaja te podizanja razine razumljivosti financijskih izvještaja i kvalitete informacija prezentiranih u financijskim izvještajima.

Cilj IFRS-a 15 je utvrditi načela koja su subjekti dužni primjenjivati da bi korisnicima financijskih izvještaja pružili korisne informacije o naravi, visini, vremenu nastanka i nesigurnosti prihoda i novčanih tokova prema ugovorima s klijentima.

Kako bi se postigao cilj IFRS-a 15, postavljeno je temeljno načelo kojim se utvrđuje sljedeće:

Subjekt treba priznati prihode na način koji odražava prijenos obećanih dobara odnosno usluga na kupca u iznosu koji odražava naknadu na koju očekuje da istu ima pravo ostvariti u zamjenu za obećana dobra odnosno usluge.

 

 

Više o IFRS15, kao i praktični primjer i IFRS15 rješenje Poslovne inteligencije pročitajte na PI blogu!