Data Privacy Manager

Smatramo da proces usklađivanja s GDPR uredbom mora biti puno više od pukog zadovoljavanja minimalnih standarda. Vašu tvrtku možemo učiniti agilnijom, kompetitivnijom i uspješnijom, a vašim korisnicima uliti povjerenje prilikom povjeravanja svojih osobnih podataka. S ovim ciljem razvili smo Data Privacy Manager!

Data Privacy Manager

Data Privacy Manager je software koji omogućava tvrtkama jednostavno i sigurno upravljanje privatnosti ispitanika. Štiteći privatnost ispitanika gradi se status tvrtke kojoj se vjeruje, a to je u današnje vrijeme preduvjet uspješnog poslovanja. Ovaj GDPR software dizajniran je načelom tehničke i integrirane zaštite podataka (engl. Privacy by Design and Default) kao alat Službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officera), a služi za efikasno upravljanje obradama osobnih podataka i kao centralno mjesto za demonstriranje usklađenosti s Općom uredbomo zaštiti podataka (engl.GDPR).

Kontaktirajte nas već danas kako biste saznali više o Data Privacy Manageru. Omogućite svojoj organizaciji fokus na core business, dok se o svemu ostalome brine Data Privacy Manager!

Data Privacy Manager


Ključne osobine Data Privacy Managera:

 • Upravljanje identitetom ispitanika
 • Uvoz ispitanika
 • Upravljanje svrhama
 • Upravljanje životnim ciklusom privola
 • Grupe privola
 • Centralna radna ploča
 • Evidencije obrade procesnih aktivnosti
 • Upravljanje pravima ispitanika
 • Upravljanje ugovorima
 • Upravljanje legitimnim interesom
 • API integracija
 • Više voditelja obrade
 • Privacy Portal

Zašto Data Privacy Manager?

Po mjeri GDPR-a

Data Privacy Manager razvijen je od prve linije kôda isključivo za GDPR. Dizajnirao ga je iskusni multidisciplinarni tim stručnjaka, imajući u vidu zahtjeve nove uredbe. Korištenjem specijaliziranog GDPR softwarea umanjujete rizik od potencijalnih kazni.


Ušteda vremena

Odabirom easy-to-plug-in rješenja Data Privacy Manager značajno ubrzava prilagodbu cjelokupne IT infrastrukture. Nakon uspješno implementiranog Data Privacy Managera mnoge procesne radnje su automatizirane što omogućuje fokus organizacije na core business koji donosi prihode.


Centralno upravljanje i povezivost s ostalim sustavima

Pomoću Data Privacy Managera imate nadzor te upravljate GDPR procesima iz jedne točke. Centralno upravljanje GDPR procesima omogućeno je kroz povezivanje Data Privacy Managera sa svim sustavima i aplikacijama koje sadrže osobe podatke ispitanika.


Upravljanje pravima građana

Organizacije koje obrađuju osobne podatke dužne su unutar zakonskog roka ispuniti prava građana čije podatke obrađuju, što je izazovno za većinu organizacija jer zahtjeva visoku razinu upravljanja osobnim podacima. Data Privacy Managerautomatizira cijeli proces; od registracije zahtjeva, preko procesa odobravanja zahtjeva i procesiranja podataka, do obavještavanja podnositelja zahtjeva o ishodu.


Upravljanje privolama

Data Privacy Manager sadrži bogat set funkcionalnosti za upravljanje životnim ciklusom privola, od kreiranja definicija privole do analitike nad prikupljenim privolama. Jednostavnom integracijom s drugim sustavima, poput Web stranica, CRM sustava ili mobilnih aplikacija, Data Privacy Manager kao jedno mjesto istine o postavkama privatnosti ispitanika osigurava pravovremeni početak ili prestanak obrade podataka u svrhu definiranu privolom.


Ugovor kao zakonska osnova za prikupljanje podataka

GDPR definira 6 zakonskih osnova za prikupljanje podataka: ugovorna obveza, zakonska obveza, zaštita vitalnog interesa pojedinca, zaštita javnog interesa, legitiman interes i privola. Data Privacy Manager pokriva svih 6 zakonskih osnova. Kako velik broj organizacija prikuplja osobne podatke na temelju ugovora sa svojim ispitanicima, razvijen je poseban modul za upravljanje ugovorima.


Evidencija aktivnosti obrade

Prema članku 30. GDPR-a sve organizacije koje obrađuju osobne podatke dužne su voditi evidenciju aktivnosti obrade. Data Privacy Manager je elektronička evidencija obrada osobnih podataka koja sadrži sve informacije koje propisuje GDPR, ali omogućava i detaljnije evidentiranje obrada poput spremanja svih tipova podataka koji se obrađuju uz informaciju o njihovoj osjetljivosti i definiranje vremenskog perioda čuvanja podataka. Sve promjene informacija o aktivnostima obrade su kroz Data Privacy Manager verzionirane i dostupne za uvid.


Privacy by Design and Default

Prilikom razvoja Data Privacy Managera posebna pažnja posvećena je važnom načelu GDPR-a Privacy by Design and Default. Ovaj GDPR software ne zahtijeva stvaranje novog silosa osobnih podataka. Data Privacy Manager povezuje se putem ID-ja s centralnom bazom podataka bez spremanja osobnih podataka ispitanika. U sustavu se tada ne vide osobni podaci čime smo zadovoljili načela minimizacije prikaza osobnih podataka ispitanika.


Kontakt forma