Profitability

Poslovni uspjeh ovisi o razini profitabilnosti. Naše rješenje će vam pomoći da povećate svoju profitabilnost i iskoristite puni poslovni potencijal.

Profitability – analiza profitabilnosti cjelokupnog poslovanja cilj je svake tvrtke. Da bi to postigli morate imati dobar sustav koji će vam pomoći u njenom izračunu. Imajući u vidu složenost pojma analize profitabilnosti, raznovrsnost metoda izračuna, te poslovnu potrebu za izračunom na različitim nivoima (poput proizvoda, branda, tržišta, kanala i sl.), razvili smo vlastito rješenje temeljeno na IBM Cognos TM1 platformi. Neke od funkcionalnosti našeg rješenja su određivanje profitnih centara za analizu profitabilnosti, podrška za hijerarhijsku strukturu profitnih centara, definiranje neograničenog broja paralelnih struktura računa dobiti i gubitka i automatizirano preuzimanje podatka o ostvarenju vanjskih izvora.

Naša analiza profitabilnosti može se povezati s ostalim alatima koje vaša tvrtka trenutno koristi (sustavi za planiranje ili izvještavanje). Fleksibilnost je također jedna od karakteristika naše analize profitabilnosti, što znači da se može implementirati u bilo kojoj industrijskoj grani.

Također može koristiti podatke iz različitih eksternih izvora i ne postoji ograničenje za konzumaciju podataka koje vaša tvrtka već posjeduje.