Edukacije

Edukacijom i treningom pomoći ćemo vam u potpunosti iskoristiti implementirane alate i rješenja u svakodnevnom poslovanju. Naše metodološke i tehnološke edukacije možete kombinirati prema vašim potrebama na vašoj lokaciji, u našim e-učionicama ili putem interneta.

Edukacije i treninzi

Po završetku implementacije naših analitičkih rješenja naš posao ne prestaje nego slijede edukacije, mi nastavljamo brigu oko administracije vašeg sustava i pružamo vam svu potrebnu podršku koja uključuje i edukaciju vaših kadrova koji svakodnevno rade s našim sustavima.

Pružamo širok spektar treninga i edukacija za sve naše korisnike, od početničkih i osnovnih pa sve do praktičnih treninga baziranih na pojedinim tehnologijama. Radimo na razvoju naših metodoloških i tehnoloških edukacija koje se mogu međusobno kombinirati.

Prilagođavamo svoj pristup vašim potrebama i zahtjevima te vam omogućavamo da iskoristite puni potencijal svojih podataka i razvijete potrebne vještine koje će vam pomoći u vašem poslovanju.

Svakom korisniku pristupamo individualno a naši stručni konzultanti vode edukacije i treninge za DWH, BI, CPM i Big Data alate i metodologije te posebno kreirane edukacije za potrebe specifičnih Projekata.

Naše usluge uključuju osposobljavanje za korištenje softvera koji su u uporabi na pojedinom projektu, a po potrebi klijenata kreiramo i specijalizirane edukacije, koje su bazirane na DWH i BI konceptima i metodologijama, te planiranju, budžetiranju i financijskoj konsolidaciji.